Punyahavachanam
Navagraha Pooja
Ashta Lakshmi Pooja
Choula Karmanam / Mundan ceremony
Gruhapravesham / House warming ceremony
Kalakarashana
Abhishekam


Ayushya Homam / ​​Birthday pooja
Namakaranam
Upakarma

Copyright © Nithyavibhuthi. from 2015 

Ashta Lakshmi Homam
Sudarshana Homam with Chakram
Our Priest

Email - nithyavibhuthi@gmail.com

           

Nithyavibhuthi

About Us
Gallery
Ganapathi Pooja
Sai Baba Pooja
Sheshtabdi Purthi Shanthi
Upanayanam
Annaprashanam / first rice feeding ceremony
Sathyanarayana Vratham
Rudrabhishekam
Mahalaya Paksha / Shrarda Paksha
Kalyana Uthsavam
Lakshmi Narayana Homam
Navagraha Homam
Sankata Hara Chathurthi Vratham
Vara MahaLakshmi Vratham
Ashta dik bandhana Homam
Sarpa Shanthi Homam
Hanuman Pooja

Post Feedback 

Vaahan / Car Pooja
Shradham
Maha Mruthyunjaya Homam
Prathishnapana
Wedding
Danvanthari Homam
Sankata Hara Chathurthi Vratha Udyapana Homam
Sathyanarayana Vratha Udyapana Homam
Seemantham / Baby Shower

Religious Services

Bhoomi Pooja / Ground breaking ceremony
Nakshathra Homam
Aksharabyasam / First writing ceremony
Office Pooja
Lakshmi Narayana Pooja
Parohana Shrardham
Rama Tharaka Homam
Engagement

Copyright © Nithyavibhuthi. from 2015 

Religious Services
Contact Us
Sudarshana Homam
Ganapathi Homam
Gouri Ganesha Pooja
Veda Parayanam

Phone #:  347-828-5081

Kedareshwara Vratham